Breinstruktørkurs

Klatrekompaniet er godkjent som kursarrangør av Norsk Fjellsportforum (NF) på høyeste nivå. Det betyr at vi er med på å utdanne morgendagens guider og instruktører. Under finner du oversikt over våre breinstruktørkurs.

Våre breinstruktørkurs

Alle (7)   Klatring (3)    Skred (2)    Bre (2)   Isklatring (1)

Opptakskrav.

For å delta på våre breinstruktørkurs må du tilfredsstille opptakskravene som er definert av Norsk Fjellsportforum (NF). Det stilles strenge krav til egenferdighet og nivå. Se «NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT» for detaljerte opptakskrav.

Breinstruktørkurs – Søke om opptak.

For å søke om opptak til våre instruktørkurs må du fylle ut dette søknadsskjemaet (docx), samt loggbok hvor du dokumenterer relevant erfaring, og sende til Klatrekompaniet sammen med påmeldingen. OBS! Søknadsfrist er senest en mnd før kursstart! Vi vil videresende ditt søknaddskjema og loggbok til vurderingskomiteen i NF. Ved innvilget søknad vil du få plass på dette kurset. Klatrekompaniet gir deg rask tilbakemelding på din søknad og veileder deg videre i ditt søknadsløp.

Breinstruktørkurs – Temaer under kurset

Hva vi gjennomfår under kurset er godt beskrevet i «NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT».

Breinstruktørkurs – Vurdering.

Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap.